Чемпіонат області з берег.спіна (Панталія)

фестивалі та різного роду тусовки
Аватар користувача
KYM
Бро
Бро
Повідомлень: 1706
З нами з: 17 листопада 2007, 01:00
Телефон: 067-360-88-01
Звідки: г.Ровно
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення KYM »

Андрюха, даёшь отчёт!!! Интересно всё прокрутить в памяти глазами колег с других федераций.
Не учи рыбу плавать!
shalun_99

Непрочитане повідомлення shalun_99 »

Всім привіт!
Вінниця та Чернівці - респект і уважуха :!: :!: :!:
Перший день в команді - "УДАЛСЯ" :!:
Короткий та сумний підсумок:
Минулий рік - я відсмоктав!
Зібравши команду з кумами рибацюгами в цьому році був настрой дать по "пєчєні" деяким Рівненським чемпіонам, що ми в перший день і зробили, але, але і ще раз але... на те Вони і Чемпіони і вцьому році теж Чемпіони!
Але другий день...
Перший день :
беру окуня на 460 гр. і відчуваю себе на всі - 100%.
один із кумів бере окуня до 200 грам - для команди це вже щось - радості не було меж :!: :!: :!:
за пів години до закінчення першого туру змагань третій кум з нулем - і я в шоці та траурі :!: :!: :!: - але після закінчення першого туру зідзвонююся з ним - і радісна звістка - щучка!!! Радості не буле меж :!: :!: :!:
Але на наступний день - 000! - І ми смокчемо!
Гостям привіт!
Чемпінам - респект!
Аватар користувача
KYM
Бро
Бро
Повідомлень: 1706
З нами з: 17 листопада 2007, 01:00
Телефон: 067-360-88-01
Звідки: г.Ровно
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення KYM »

Вовчику, в моїй команді також приключився "0" у другий день, але потрібно пам"ятати, що така паскуда може бути з кожним... так що - адреналін получив? з людями поспілкувався? на людей позиряв - себе показав?... думаю так, ось і добре на крайняк, а різниці що твоя там...15, а моя 9 команда вже практично не є...тут толькі є перші 3 місця, які заслуговують увагу, усі інші - молодці - тренуйтеся далі та вчіться...як би вот виходить...хто успел - тот присел. Так шо тренуймося, Москва не сразу строилась =)
Не учи рыбу плавать!
Аватар користувача
jeka
Ледар
Ледар
Повідомлень: 23
З нами з: 26 листопада 2007, 01:00
Звідки: Черновцы
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення jeka »

Дійсно, ще не відійшов :( Власні амбіції загасив, але з 0 для команди так і не змирився, але ж це є СПОРТ! Перший тур як і хотів витягую зону А. Стартовий постріл ніяк не лунає, присівши на кладці вирішую пожартувати з Русланом :lol: Дзвоню йому і в швидкому темпі кажу, що зловив вже окунця на ріджа, на що Руслан дивно питає - "А що був вже старт?". В цей момент в небо взмиває ракета :lol: і починає валити дощ. Через 10-15 хв беру окунця. В цей же час дзвонить Руслан і каже, що по моїй наводці взяв вже 2-х окунців на ріджика і заробив ще два виходи :lol: , Сергій також з рибою - программа мінімум виконана :roll: Через сектор Олег Антонюк з перших хвилин бере щучку і займає лідерство в зоні. Проте повернувшись в його сектор через 2 години беру також щучку на 456 грамм. Що вона зі мною робила :lol: - сусід бачив :wink: І свічка на півметра з води, і оберемок водорослей, і кувиркання немов крокодил, і все це з лєскою 0,12 СЛР :lol: да на спін до 5гр. Маючи в запасі 2-х окунців, впевнений, що мінімум йду 2-м, а може і першим. Через сектор помічаю вихід і миттю туди. В сусідньому вже був Олег Антонюк. З третьої проводки вже бистро виматую шнурка і взважуюсь. Добре - йду першим, але явно вихід щуки продовжується і зловити можуть всі, а до фінішу ще 30 хв. Подумавши про фарт так і не поставив повідок і заробив ще зріз щучки біля 300 грамм, проте вона мені, як виявилося, була не потрібна. Про другий писати нічого - бігав шукав, але... За годину до фінішу помітив вихід в 11-му секторі (сам ловив в 13-ому). Але топори і молотки зробили свою чорну справу і поки суддя розказав робітникам, що тут змагання щучки як і не було. Та хто міг знати, що вона туди повернеться. Саме там на останніх хвилинах Тіма і добрав її :lol:
Все дуже сподобалось - спортивна водойма, сильні суперники, лагідні комарі :lol:
Єдине, що (особисто мені) незрозуміле (таке було і на ЧУ у Вінниці) - це жеребкування на картах. Можливо цей спосіб і швидкий, проте вважаю, що карти треба перед цим перемішувати комусь із спортсменів :wink:
Хочу вибачитись, що не залишились на бенкет - треба було їхати, та за те, що, можливо, не з усіма попрощався, і не всіх переможців поздоровив.
PS Димка - респект :wink:
Аватар користувача
EXPERT
Рідненький
Рідненький
Повідомлень: 746
З нами з: 23 листопада 2007, 01:00
Звідки: г.Ровно РОФРС
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення EXPERT »

Дякую Jeka за отчет. Ми всі зауваження записали, і в слідуючий раз все врахуєм. Спортсмени з Чернівців одні з найкращих в Україні, шкода , що другий рік поспіль рибацька вдача відвертається. У вас, в порівнянні з минулим роком результати кращі в різних змаганнях. Надіюсь, що на Чемпіонаті України у вас все складеться.
Аватар користувача
EXPERT
Рідненький
Рідненький
Повідомлень: 746
З нами з: 23 листопада 2007, 01:00
Звідки: г.Ровно РОФРС
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення EXPERT »

Андрій де твої враження :?: :?: :?:
Аватар користувача
KYM
Бро
Бро
Повідомлень: 1706
З нами з: 17 листопада 2007, 01:00
Телефон: 067-360-88-01
Звідки: г.Ровно
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення KYM »

Дякуємо, Едварде за статистику! Я сутки через сутки на роботі - невстигаю - завал, тільки спостерігаю поки що коли час знаходжу...
Не учи рыбу плавать!
Аватар користувача
EXPERT
Рідненький
Рідненький
Повідомлень: 746
З нами з: 23 листопада 2007, 01:00
Звідки: г.Ровно РОФРС
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення EXPERT »

РОФРС дякує за спонсорську підторимку в Чемпіонаті області маг "САПСАН" маг"КАРАСЬ" маг "РИБАЛКА"трогову марку " LaFesta", та бажає успіхів в бізнесі.
Andrey
Перехожий
Перехожий
Повідомлень: 16
З нами з: 16 травня 2008, 00:00
Звідки: ???????
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення Andrey »

Ìîé îò÷åò áóäåò ñêîðåå âñåãî çàâòðà. Ó ìåíÿ, êàê ó âñåõ. Ðàáîòà, íó à ïîñëå íåå, áåãîì íà ðå÷êó (800ì) èñïûòûâàòü íîâûå ïðèìàíêè è ãîëîâêè. Íàäî æå ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàòü *êëàññíûì* ïàöàíîì ïîñëå òàêîãî ïðîâàëà. Íàäåþñü íàøè îêóíè ìíå â ýòîì ïîìîãóò.
Аватар користувача
KYM
Бро
Бро
Повідомлень: 1706
З нами з: 17 листопада 2007, 01:00
Телефон: 067-360-88-01
Звідки: г.Ровно
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення KYM »

Мы с тобой друзья? =)
Не учи рыбу плавать!
Аватар користувача
EXPERT
Рідненький
Рідненький
Повідомлень: 746
З нами з: 23 листопада 2007, 01:00
Звідки: г.Ровно РОФРС
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення EXPERT »

Нехватить приманок і головок звертайся, поможем :wink:
Andrey
Перехожий
Перехожий
Повідомлень: 16
З нами з: 16 травня 2008, 00:00
Звідки: ???????
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення Andrey »

Èçâèíèòå çà çàäåðæêó îò÷åòà. Íå áûëî äîñòóïà ê Èíòåðíåòó.

Îò÷åò.
Îêðûëåííûé ïîñëå ïîáåäû â ïðîøëåì ãîäó, ñ íåòåðïåíèåì æäàë ñîðåâíîâàíèé â Ïàíòàëèè. Îçåðî î÷åíü ïîíðàâèëîñü, òàê êàê ïî âèííèöêèì ìåðêàì ïðîñòî èçîáèëîâàëî ðûáîé. Äîëãîæäàííàÿ ïÿòíèöà, 5 ÷àñîâ äîðîãè è ìû íà ìåñòå. Ïî ïðèåçäó íà ìåñòî, âèæó ÷òî äîáðàÿ ïîëîâèíà îçåðà êàïèòàëüíî çàðîñëà òðàâîé, çíà÷èò ìåñòíûå ðûáîëîâû ñ óâåñèñòûìè êîëåáàëêàìè óæå íå êîíêóóðåíòû. Ýòî ïîðàäîâàëî, è îçàäà÷èëî îäíîâðåìåííî, òàêò êàê â ìåñòàõ ãäå íà ïîâåðõíîñòè áûëî ÷èñòî, äîííàÿ ðàñòèòåëüíîñòü ïîäíèìàëàñü ãäå òî íà 0,5 ìåòðà. Íó ÷òî æ áóäåì áîðîòüñÿ, ãäå íàøà íå ïðîïàäàëà... Ðàçáèâàåì ïàëàòêè, ïî 100 ãðàìì çà ïðèåçä, óæèíàåì è ñïàòü. Óòðî, æåðåáü¸âêà. ß ïîïàäàþ â çîíó À.

Ïåðåä ñòàðòîì ðàçãîâàðèâàþ ñ ñóäü¸é, êîòîðûé ïî áîëüøîìó ñåêðåòó ðàññêàçûâàåò, ÷òî òóò ìåñòî ùó÷üå, ÍÎ ÎÑÅÍÜÞ... Âûñòðåë, ïûòàþñü ïîéìàòü ïåðâóþ ðûáó, è ÷-ç ñåêóíä 20 ñëûøó êðèê *Ñóäüÿ!!!* â èñïîëíåíèè Ìàêñèìà Áàëàáàíîâà. Çà ïåðâóþ ïîéìàííóþ ðûáó áîðîòüñÿ óæå íå÷åãî... Áåðó â ðóêè êîëåáëî, è íà÷èíàþ âååðîì îáðàáàòûâàòü ñâîé ñåêòîð. Íà òðåòüåì çàáðîñå ñëàâíûé óäàð, íî ùóêà ïðîìàõíóëàñü, è áîëüøå íå ïîâòîðèëà. Ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ, ÷òî ùàñ áóäåò êëåâ êàê íà ÷åðíûõ êàìíÿõ, áåãó íà îäíó èç ñâîáîäíûõ êëàäîê..À ðûáû òàì íåòó..Êîðî÷å ãîâîðÿ ïðîõîäèë ÿ áåç ïîêë¸âêè ÷àñà 2..Óæå ñ ðûáîé è Àíòîíþê, è Æåêà èç ×åðíîâöîâ, è åùå íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Çîíà î÷åíü çàðîñøàÿ òðàâîé, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò äåëàòü äàëüíèõ çàáðîñîâ, äà è ïðèäîííàÿ òðàâà êîòîðàÿ ïðàêòè÷åñêè íà ïåðâîé ñòóïåíüêå âåøàëàñü íà ïðèìàíêó íå äàâàëè âîçìîæíîñòè ëîâèòü. Íàõîæó îäíó êëàäî÷êó, â ðàéîíå êîòîðîé ïðàêòè÷åñêè íåòó òðàâû. Çàáèðàþñü, ñòàðàÿñü íå øóìåòü, äåëàþ çàáðîñ, è ñðàçó îùóùàþ ïîêë¸âêó!!! Óñïîêàèâàþñü, òàê êàê ùèòàþ ÷òî ðûáà íàéäåíà, è ïî êðàéíåé ìåðå îò áàðàíêè ÿ òî÷íî óéäó. Ñëåäóþùèå 10 ìèíóò ïðîâåäåííûõ ìíîþ íà ýòîé êëàäêå ïðèíîñÿò ìíå ñåðèþ áåçðåçóëüòàòíûõ ïîêëåâîê. Ñìåíà ïðèìàíîê, ïðîâîäîê è ò.ä íè÷åãî íå äàåò. *Îïóñêàþñü* äî âåðòóøêè, è íà íåå óäàð÷èêè. À âçÿòü íå ìîãó....Íåðâû óæå íà ïðåäåëå, âðåìÿ òî èäåò.... Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùåé ïðîâîäêå, íà ïîäõîäå ê êëàäêå (ïðèìàíêó óæå âèæó) óâèäåë íàêîíåö òî ñâîåãî òàéíîãî ïðîòèâíèêà.
Ýòî ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÊÀ!! Óäèâëåíèþ íå áûëî ïðåäåëà..Âñå ýòî âðåìÿ ïðèìàíêè àòàêîâàëà èìåííî îíà. Óõîæó ñ ýòîé êëàäêè, êàê ñ ïðîêëÿòîãî ìåñòà. Íà ñëåäóþùåì ìåñòå íà ïåðâîì æå çàáðîñå ñëàâíûé óäàð, ëàéò â íåìíîãî ñîãíóëî, âûâàæèâàþ ðûáó, äóøà ïîåò. Ïîäâîæó åå ê ìîñòèêó, à íà êðþ÷êå âèñèò íàãëàÿ, ñàìîóâåðåííàÿ, êðàñíîïåðà ãðàìì ïîä 150 çàæåâàâøàÿ ïðèìàíêó ïî ñàìóþ æ...ïó. Ñíèìàþ, è âûïóñêàþ ðûáó â âîäó. Ñìîòðþ íà ÷àñû, à äî êîíöà îñòàëîñü îêîëî ÷àñà. ×åðåç ìèíóò 10 ìíå âñå òàêè óäàåòüñÿ óéòè îò íîëÿ îêóíåì âåñîì â 16 ãð. Ðåøàþ îñòàâøååñÿ âðåìÿ ïðîâåñòè íà ýòîé êëàäêå. Íà ñîñåäíèé ìîñòèê çàáåãàåò Æåêà è ÷åðåç íåñêîëüêî çàáðîñîâ ó íåãî ïðîèñõîäèò ïîêëåâêà ùó÷êè ñ ïîñëåäóþùèì îáðåçàíèåì øíóðà. Ïîêà îí ïåðåâÿçûâàåòüñÿ, ïûòàþñü *äîñòàòü* ñîøåäøóþ ó íåãî íåãî ùó÷êó. Äîáèâàþñü ëèøü òîãî, ÷òî âèäíî ýòà æå ùó÷êà ñîïðîâîæäàåò ìîé âîáëåð è ðàñòâîðÿåòüñÿ ãäå òî â òðàâå.. Îñòàâøååñÿ âðåìÿ ðåøàþ çàíÿòüñÿ òîëüêî îêóíåì, è çà ìèíóò 5 äî îêîí÷àíèÿ ýòàïà ëîâëþ åùå îäíîãî ïîëîñàòîãî.
Ôèíèø. Æåêà ïåðâûé, Àíòîíþê âòîðîé â çîíå À, à Áàëàáàíîâ Ìàêñèì â ñâîåé çîíå çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî. ïîêà èäåì â ëàãåðü ïûòàåìñÿ ñ Îëåãîì ïðèêèíóòü êòî æå ìîã îáîéòè Ìàêñèìà, âåäü ïî ñëóõàì ó íåãî ïîä 30 îêóíåé.  ëàãåðå óçíàþ, ÷òî Áàëàáàíîâà îáîøåë Þðà Ïèâåíü , ñóäüÿ ïðîøëûõ îñåííèõ ñîðåâíîâàíèé, è ÷åëîâåê êîòîðûé âî âòîðîì ýòàïå îñåíüþ, àáñîëþòíî ñïîêîéíî *ñðèñîâûâàë* êàê è ÷òî ÿ äåëàë.....
Ðóãàþ ñåáÿ çà òàêóþ îïëîøíîñòü. Âîò òàê ðàñòèì ñåáå íà ãîëîâó êîíêóðåíòîâ...

Ýòàï âòîðîé.
Ìíå ïîïàäàåòüñÿ çîíà Â. Ïîñëå ïîòåðè øàíñà ïîïàñòü â ëè÷êó, îñòàåòüñÿ òîëüêî ðûáà÷èòü.
Ñ óòðà ðåøàþ çàíÿòüñÿ ëîâëåé ùóêè, íî è òóò ìåíÿ ïîñòèãëà íåóäà÷à. Õîòÿ äóáåíñêèå è ðîâåíñêèå ñïîðòñìåíû äîñòàòî÷íî óñïåøíî ñïðàâëÿëèñü ñ ýòîé çàäà÷åé. Àêòèâíóþ ùóêó âûáèëè ñ *òî÷åê* â òå÷åíèè ïåðâîãî ÷àñà. Ñòàëî âèäíî, ÷òî ê ýòèì ñîðåâíîâàíèÿì ëþäè áîëåå îñíîâàòåëüíî ïîäãîòîâèëèñü è âûðîñëè ïðîôåññèîíàëüíî. Íå áûëî ñóåòû è õàîòè÷íîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî çîíå â ïîèñêàõ ðûáû íà *àâîñü*. Âñå ïåðåäâèæåíèÿ ïî çîíå èìåëè ñïëàíèðîâàííûé õàðàêòåð.
Êàê è â ïåðâîì ýòàïå äîëãî íå ìîãó ðàçìî÷èòüñÿ. Ïîïåðåìåííî ðàáîòàþ ðàçíûìè ïðèìàíêàìè, íåñêîëüêî ðàç íàïàðûâàþñü íà ñêîïëåíèÿ êðàñíîïåðû êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåò ïðèìàíêè äî ñàìîé ïîâåðõíîñòè. Äîñòàòî÷íî ïîçäíî îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñåêòîðà ¹25/26 ïîëüçóþòüñÿ ïîâûøåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ, è ðåøàþ ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè çàíÿòü îäèí èç íèõ. Âñêîðå ìíå óäàåòüñÿ çàíÿòü îäèí èç íèõ. Áóêâàëüíî ñðàçó ðàçìà÷èâàþñü îêóíåì âåñîì â 10 ãð.. Ñëåäóåò ðÿä ïîêëåâîê íî èç çà ðàçìåðîâ îêóíÿ, çàñå÷ü ðûáó íå ìîãó. Ïåðåõîæó íà ñèëèêîí, è ñðàçó ëîâëþ îêóøêà âåñîì îêîëî 18 ãð., ïîòîì åùå îäíîãî ïîëîñàòîãî. Íà ýòîì íîìåðå ïîñòîÿííî ñëåäóþò ïîêëåâêè îêóíÿ òóò ìíîãî, íî îí ÿâíî Î×ÅÍÜ ìàëåíüêîãî ðàçìåðà. Ñ ýòèì ðåçóëüòàòîì ïðèøåë íà ôèíèø.

Ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì è ñóäüÿì, ðàáîòà êîòîðûõ áûëà ÷åòêî îðãàíèçîâàíà.


P/S Õîòåëîñü áû äîáàâèòü ÷òî íà âîäîåìàõ òàêîãî ïëàíà íåïëîõî áûëî áû ïðèìåíèòü ñèñòåìó ïîäñ÷åòà ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåííóþ â Âèííèöå. Âåñ ðûáû +100.
Аватар користувача
EXPERT
Рідненький
Рідненький
Повідомлень: 746
З нами з: 23 листопада 2007, 01:00
Звідки: г.Ровно РОФРС
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення EXPERT »

Дякую за науку. Ми для того і їздимо друг до друга в гості, щоб ділитись досвідом. Вчитись ніколи не пізно. Надіюсь в слідуючий раз підтвердиш свою майстерність. Ну неповезло трішки, з ким небуває.
Andrey
Перехожий
Перехожий
Повідомлень: 16
З нами з: 16 травня 2008, 00:00
Звідки: ???????
Контактна інформація:

Непрочитане повідомлення Andrey »

Ãðàæäàíå!! Ëè÷íî ìíå õîòåëîñü áû óâèäåòü îò÷åò Þðû Ïèâíÿ. :roll:
Відповісти

Повернутись до “ЗМАГАННЯ та ФЕСТИВАЛІ”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей