Новини РКК

Рівненський Карповий Клуб
Правила форуму
Блог Рівненського карпового клубу http://rivnefish.com/rcc

Новини РКК

Непрочитане повідомлення DerSieger » 15 квітня 2011, 16:59

Зображення
Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне

Re: Рівненський Карповий Клуб

Непрочитане повідомлення DerSieger » 15 квітня 2011, 20:05

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Рівненський Карповий Клуб»
м. Рівне — 2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Рівненський Карповий клуб», надалі іменована «Об’єднання», є добровільним, самокерованим, некомерційним формуванням, створеним з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, зазначених у даному Статуті.
1.2. Статус Об’єднання – місцевий.
1.3. Повна назва Об’єднання:
- українською мовою – «Рівненський Карповий Клуб»;
- російською мовою – «Ровенський Карповый Клуб»;
- англійською мовою – «Rivne Carp Club»;
1.3.1. Скорочена назва Об’єднання:
- українською мовою – «РКК»;
- російською мовою – «РКК»;
- англійською мовою – «RCC»
1.4. Об’єднання створене та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян» та інших норм чинного законодавства України, норм міжнародного права й данного Статуту.
1.5. Постійно діючий керівний орган Об’єднання - Рада Об’єднання виконує обов'язки відповідно до Статуту.
1.6. Об’єднання може на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими об’єднаннями громадян, утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу. Взаємовідносини Об’єднання з іншими українськими й міжнародними організаціями будуються на принципах рівноправності й взаємоповаги. Об’єднання співпрацює з українськими й міжнародними організаціями й об'єднаннями на контрактній або іншій договірній основі. Члени Об’єднання, що приймають участь в змаганнях під егідою Об’єднання, мають право створювати змішані команди в яких один учасник є членом Об’єднання, а інший учасник ні, так само в такі змішані команди можуть запрошуватися громадяни іноземних держав.
1.7. Об’єднання не належить ні до яких політичних та/або громадських об'єднань, є громадською організацією місцевого значення без статусу юридичної особи і вільний від фінансових зобов´язань. Користується усіма правами та пільгами, що передбачені чинним законодавством України для некомерційної організації даного типу.
1.8. Об’єднання у праві мати свій прапор, штампи, емблеми, вимпели й іншу символіку, що підлягає державній реєстрації й обліку в порядку, установленому законодавством України.
1.9. Територія діяльності Об’єднання – Рівненська область.
1.10. Свою діяльність Клуб здійснює відкрито і гласно, інформація про програмні документи, рішення та звіти про діяльність Клубу є доступними для усіх членів Клубу.

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Метою Об’єднання є: задоволення та захист законних соціальних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних ті інших спільних інтересів членів Об’єднання.
2.2. Основними цілями Об’єднання є:
- пропаганда сучасного цивілізованого гуманного методу лову коропа (надалі - «карпфішинг») на базі досвіду Коропових Клубів, що діють на території України і європейських країн;
- об'єднання аматорів спортивного лову коропа;
- сприяння й допомога Федерації риболовного спорту України в розвитку коропового руху;
- організація й проведення змагань по ловлі коропа;
- розробка системи визначення рейтингів і ведення рейтингу членів Об’єднання й спортивних команд;
- формування збірної команди Рівненської області;
- розвиток коропового руху у Рівненській області.
- сприяння та надання допомоги членам Об’єднання в організації виїздів на рибну ловлю та відпочинок..
2.3. Керуючись цілями, відповідно до діючого законодавства, Об’єднання вирішує наступні завдання:
2.3. 1. Організація консультацій і семінарів з питань:
- способи й методи лову;
- використання снасті;
- використання наживки, принади, підгодовування, ароматизаторів й т.д.;
- використання пристосування й устаткування;
- використання спорядження;
- техніка й тактика лову;
- водойми, що рекомендуються для ловлі.
2.3. 2. Пропаганда й організація консультацій за правилами проведення змагань по лові коропа цивілізованим методом «карпфішинг».
2.3. 3. Організація виставок і семінарів по «карпфішингу» із залученням фахівців українського й світового рівня.
2.3. 4. Розробка й впровадження нових технологій «карпфішінг».
2.3. 5. Облаштування водойм, консультації по їхньому використанню й зарибленню.
2.3. 6. Обмін досвідом з іншими структурами, що займаються «карпфішингом».
2.3. 7. Підготовка експертів з якості рибальських снастей і пристосувань.
2.3. 8. Підготовка експертів по методах лову «карпфішинг».
2.3. 9. Підготовка суддів змагань по методу «карпфішинг».
2.3.10. Організація школи для починаючих аматорів спортивного лову коропа.
2.3.11. Пропаганда гуманних методів лову коропа.
2.3.12. Організація й проведення змагань методом «карпфішинг».
2.3.13. Відбір і формування команд для участі в змаганнях.
2.3.14. Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України

3. СТРУКТУРА ОБ’ЄДНАННЯ

3.1. Президент Об’єднання
3.2. Віце-президент Об’єднання
3.3. Рада Об’єднання
3.4.Дійсні члени Об’єднання

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. Вищим керівним органом Об’єднання є Загальні збори членів Об’єднання (далі по тексту – Загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік.
4.1. 1. Загальні збори вправі вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Об’єднання.
4.2. Позачергові Загальні збори скликаються якщо буде потреба прийняття рішень, що ставляться до виключної компетенції Загальних зборів:
- за рішенням Ради Об’єднання;
- за рішенням Президента Об’єднання;
- на вимогу не менш однієї третини всіх членів Об’єднання.
Позачергові Загальні збори повинні бути проведені не пізніше одного місяця з моменту ухвалення відповідного рішення або висування відповідної вимоги.
4.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
4.3. 1. затвердження Статуту Об’єднання;
4.3. 2. затвердження змін і доповнень до Статуту Об’єднання;
4.3. 3. ухвалення рішення щодо реорганізації й (або) ліквідації Об’єднання;
4.3. 4. затвердження основних напрямків діяльності Об’єднання;
4.3. 5. визначення основних завдань і довгострокових програм Об’єднання;
4.3. 6. обрання Ради Об’єднання зі членів Об’єднання, дострокове припинення повноважень будь-якого члена Ради Об’єднання;
4.3. 7. обрання й дострокове припинення повноважень Президента Об’єднання, і його заступника, Ревізійної комісії, зі членів Об’єднання;
4.3. 8. заслуховування й затвердження звітів Президента Об’єднання, Ради Об’єднання й Ревізійної комісії.
4.4. Загальні збори правомірні приймати рішення, якщо на ньому є присутнім більше половини членів Об’єднання.
З усіх питань, за винятком питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, рішення приймаються відкритим або закритим (за рішенням Загальних зборів) голосуванням простою більшістю голосів, що є присутнім на Загальних зборах.
З питань, перерахованих у п. п. 3.3. 1.-3.3. 8. даного Статуту, рішення приймаються кваліфікованою більшістю, що становить не менш трьох четвертих голосів від загального числа присутніх на Загальних зборах.
4.5. Очолює Загальні збори й Раду Об’єднання – Президент Об’єднання, а у випадку його відсутності Віце-президент. Президент Об’єднання й Віце-президент Об’єднання обираються Загальними зборами строком на 1 рік з можливим переобранням на черговий строк, так само як і достроковим припиненням їх повноважень.
4.6. Президент Об’єднання:
4.6. 1. керує діяльністю Об’єднання, підписує рішення прийняті Загальними зборами;
4.6. 2. затверджує рішення Ради Об’єднання;
4.6. 3. підписує установчі документи;
4.6. 4. діє від імені Об’єднання без доручення, представляє її інтереси у відносинах з державними органами, українськими й іноземними юридичними й фізичними особами;
4.6. 5. здійснює оперативне керівництво діяльністю Об’єднання;
4.6. 6. скликає засідання Ради Об’єднання;
4.6. 7. визначає перелік питань, що виносять на обговорення Ради Об’єднання;
4.6. 8. здійснює інші повноваження відповідно до діючого законодавства, даного Статуту, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів й компетенції Ради Об’єднання.
4.7. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом Об’єднання є Рада Об’єднання.
Рада Об’єднання здійснює загальне керівництво діяльністю Об’єднання.
Рада Об’єднання підзвітна у своїй діяльності вищому органу Об’єднання – Загальним зборам.
4.8. Рада Об’єднання обирається із числа членів Об’єднання строком на 1 рік у кількості до 7 членів Ради Об’єднання. Члени Ради Об’єднання можуть бути переобрані на черговий строк, так само як і їх повноваження можуть бути припинені достроково.
До Ради Об’єднання входять:
- Президент Об’єднання;
- Віце-президент Об’єднання;
- Секретар Об’єднання;
- відповідальні за напрямки діяльності Об’єднання.
4.9. Рада Об’єднання:
4.9. 1. ухвалює рішення щодо прийому до членів Об’єднання й про виключення зі членів Об’єднання;
4.9. 2. визначає розміри вступних і членських внесків членів Об’єднання;
4.9. 3. вирішує питання про вступ Об’єднання в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими об’єднаннями громадян, а також про створення установ та організацій та про заснування підприємств;
4.9. 4. скликає чергові Загальні збори;
4.9. 5. готує питання для обговорення на Загальних зборах;
4.9. 6. ухвалює рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів;
4.9. 7. організує виконання й контролює виконання рішень Загальних зборів;
4.9. 8. подає на затвердження Загальних зборів річні звіти про виконану роботу;
4.9. 9. затверджує плани (терміни, умови, і т.п.) проведення офіційних і неофіційних змагань;
4.9.10. затверджує Положення про систему рейтингу по формуванню збірної команди Рівненської області (рейтингові принципи формування збірної команди Рівненської області);
4.9.11. призначає капітана збірної команди Рівненської області;
4.9.12. організовує проведення офіційних і неофіційних змагань;
4.9.13. призначає суддів для проведення спортивних заходів;
4.9.14. визначає порядок й умови винагороди суддям обслуговуючі спортивні заходи;
4.9.15. ухвалює рішення щодо інших питань діяльності Об’єднання, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.
Засідання Ради Об’єднання проводитися в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал та є правочинним при участі в них більше половини членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх членів Ради.
4.10. Очолює Раду Об’єднання – Президент Об’єднання.

5. ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ

5.1. Членство в Об’єднанні може бути індивідуальне та колективне.
5.2. Членами Об’єднання можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, які визнають діючий Статут Об’єднання і бажають брати участь у діяльності Об’єднання.
Іноземні громадяни й особи без громадянства нарівні із громадянами України можуть бути членами Об’єднання, за винятком випадків, передбачених законами України й міжнародними договорами України.
Для вступу в Об’єднання, на розгляд Ради Об’єднання подається заява встановленого зразка.
5.3. Членство в Об’єднанні й вихід з нього є добровільним.
5.4. Рішення про прийом до членів Об’єднання приймається Радою Об’єднання простою більшістю голосів.
4.5. Припинення членства в Об’єднанні відбувається:
4.5. 1. за бажанням члена Об’єднання на підставі письмової заяви в Раду Об’єднання (рішення Ради Об’єднання по даному питанню не потрібно);
5.5. 2. примусово у випадках:
а) - неодноразового грубого порушення Статуту Об’єднання;
б) - систематичного невиконання покладених обов´язків;
в) - вчинення дій, які компрометують Об’єднання та його діяльність;
г) - прояву некоректної поведінки у відношенні до керівництва Об’єднання та до дійсних членів Об’єднання.
Примусове припинення членства у Об’єднанні здійснюється на загальних зборах Об’єднання шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів від загального складу присутніх членів Об’єднання.
5.6. Члени Об’єднання мають рівні права:
- обирати й бути обраним у керівні органи Об’єднання;
- вносити пропозиції в органи Об’єднання з питань їхньої діяльності, брати участь в їхньому обговоренні й реалізації;
- брати участь в роботі Об’єднання в усіх напрямках її діяльності;
- брати участь в заходах, що проводяться Об’єднанням;
- користуватися у встановленому порядку матеріально-технічною базою Об’єднання;
- одержувати безкоштовно атрибутику Об’єднання;
- розміщати статті в періодичних виданнях від імені Об’єднання, за узгодженням з Радою Об’єднання;
- розміщати персональну фото галерею на сайті Об’єднання;
5.7. Члени Об’єднання несуть рівні обов'язки:
- виконувати вимоги даного Статуту;
- виконувати рішення керівних органів Об’єднання, прийнятих у межах їхньої компетенції;
- брати участь в роботі Об’єднання по реалізації цілей і завдань Об’єднання;
- не допускати дій, що ганьблять Об’єднання;
- дотримуватися етики поводження й взаємоповаги на змаганнях відповідно до правил і положень про відповідні змагання;
- неухильно дотримуватись законів і правил рибної ловлі;
- в межах своєї компетенції брати участь у заходах, спрямованих на боротьбу з браконьєрством та іншими порушеннями правил риболовства;
- брати активну участь у природоохоронних, екологічних та біотехнічних заходах у межах, встановлених Об’єднанням норм;
- виконувати окремі доручення Президента Об’єднання, Віце-президента Об’єднання, членів Ради Об’єднання, які відповідають за напрямки роботи Об’єднання, якщо ці доручення не суперечать Статуту Об’єднання.
5.7.1. Президент Об’єднання:
- зобов´язаний виконувати всі положення Статуту Об’єднання;
- несе відповідальність за діяльність Об’єднання в плані дотримання чинного законодавства України;
- зобов´язаний надавати звіт про діяльність Об’єднання на щорічних підсумкових зборах згідно з встановленим Радою Об’єднання порядком.
5.7.2. Віце-президент Об’єднання:
- зобов´язаний виконувати всі положення Статуту Об’єднання;
- координує діяльність Ради Об’єднання;
- на період відсутності Президента Об’єднання виконує його обов´язки і повноваження.
5.7.3. Члени Ради Об’єднання зобов´язані:
- виконувати всі положення Статуту Об’єднання;
- звітувати про свою діяльність Президенту Об’єднання;
- приймати участь у засіданнях Ради Об’єднання.
5.7.4. Секретар Об’єднання зобов´язаний:
- виконувати всі положення Статуту Об’єднання;
- вести протоколи засідань Ради Об’єднання, зборів Об’єднання;
- зберігати документацію, яка стосується діяльності Об’єднання.

6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Об’єднання має право:
- вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
- брати участь у розробленні рішень органів державної влади й органів місцевого самоврядування в порядку й обсязі, передбаченому чинним законодавством України;
- засновувати засоби масової інформації й здійснювати видавничу діяльність;
- представляти й захищати свої права, законні інтереси своїх членів, а також інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування й громадських об'єднаннях;
- виступати з ініціативами по різних питаннях громадського життя, вносити пропозиції в органи державної влади;
- здійснювати в повному обсязі інші права, передбачені законодавством України для об’єднань громадян.
6.2. Об’єднання зобов'язане:
- дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів й норм міжнародного права, що стосуються сфери його діяльності, а також норм, передбачені даним Статутом;
- щорічно інформувати орган, що прийняв рішення про реєстрацію Об’єднання, про продовження своєї діяльності із вказівкою дійсного місця знаходження постійно діючого керівного органа, його назви й даних про керівників Об’єднання в обсязі відомостей, що включають у єдиний державний реєстр об’єднань громадян;
- допускати представників органа, що прийняв рішення про реєстрацію Об’єднання, на заходи, які будуть проводитися Об’єднанням;
- сприяти представникам органа, що прийняв рішення про реєстрації Об’єднання, в ознайомленні з діяльністю Об’єднання у зв'язку з досягненням статутних цілей і дотриманням законодавства України.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ

7.1. Питання про внесення змін і доповнень в Статут Об’єднання може бути винесене на розгляд Загальних зборів:
- за рішенням Ради Об’єднання;
- за рішенням Президента Об’єднання;
- на вимогу не менш однієї третини всіх членів Об’єднання.
7.2. Рада Об’єднання скликає Загальні збори для розгляду питання про внесення змін і доповнень до Статуту Об’єднання протягом одного місяця з моменту внесення даної пропозиції.
7.3. Рішення про внесення змін і доповнень в Статут Об’єднання приймається кваліфікованою більшістю, що становить не менш трьох четвертих голосів від загального числа присутніх на Загальних зборах.
7.4. Затверджені Загальними зборами зміни й доповнення до Статуту Об’єднання підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України і набувають чинності з моменту такої реєстрації.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ Й (АБО) ЛІКВІДАЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

8.1. Об’єднання може бути реорганізоване шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення за рішенням Загальних зборів, прийнятому кваліфікованою більшістю, що становить не менш трьох четвертих голосів від загального числа присутніх на Загальних зборах.
8.2. Державна реєстрація новоутвореного після реорганізації громадського об'єднання здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
8.3. Об’єднання може бути ліквідоване або за рішенням Загальних зборів, прийнятому кваліфікованою більшістю, що становить не менш трьох четвертих голосів від загального числа присутніх на Загальних зборах (саморозпуск), або за рішенням суду.
8.4. Рішення про ліквідацію Об’єднання направляється в орган, що прийняв рішення про реєстрації Об’єднання, для виключення Об’єднання з єдиного державного реєстру об’єднань громадян.
8.5. При реорганізації Об’єднання всі документи (управлінські, по особовому складу штатного апарата й ін.) передаються відповідно до встановлених правил новоутвореному після реорганізації громадському об'єднанню.
Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне

Re: Рівненський Карповий Клуб

Непрочитане повідомлення MAXIMUS » 18 квітня 2011, 23:58

Дивіться новини від 14.04.2011 http://obljust.rv.ua/ !!!
Аватар користувача
MAXIMUS
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 14 березня 2009, 01:00
Звідки: http://rivnefish.com/rcc/

Re: Рівненський Короповий Клуб (новини)

Непрочитане повідомлення DerSieger » 04 грудня 2011, 19:22

Загальними зборами членів РКК було вирішено:

Встановити в змаганнях що проводить РКК, командам учасники яких є членами РКК, знижку на вступний внесок для участі в даних змаганнях в розмірі, обумовленому в кожному конкретному випадку та висвітленому в регламенті даних змагань.
Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне

Re: Рівненський Короповий Клуб (новини)

Непрочитане повідомлення DerSieger » 29 грудня 2011, 10:18

На зборах Ради РКК було вирішено:
На сезон 2012 року РКК оплачуватиме вартість риболовлі на Прилбичах всім членам клубу, що матимуть бажання там порибалити.
Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне

Re: Рівненський Короповий Клуб (новини)

Непрочитане повідомлення DerSieger » 29 травня 2012, 08:58

За домовленістю з адміністрацією водойми поблизу с. Гориньгород члени РКК матимуть знижку на вартість риболовлі в розмірі 40%
Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне

Re: Рівненський Короповий Клуб (новини)

Непрочитане повідомлення shalun_99 » 03 червня 2012, 19:55

DerSieger написав:За домовленістю з адміністрацією водойми поблизу с. Гориньгород члени РКК матимуть знижку на вартість риболовлі в розмірі 40%

ВЕЛИЧЕЗНЕ прохання до всіх членів клубу!!! При приїзді на водойму - їдьте до сторожки та показуйте посвідчення особи. Список членів РКК у сторожа.
ПиСи
Негарно виглядає, коли в нас знижка та сторож за нами по березі їздить. Я думаю, що нетяжко затратити зайвих 5хв. на відвідини "острівця" ;)
Аватар користувача
shalun_99
 
Повідомлень: 1614
З нами з: 12 квітня 2010, 20:08

Re: Рівненський Короповий Клуб (новини)

Непрочитане повідомлення shalun_99 » 18 червня 2012, 19:42

Викладаю постійний номер до сторожа в Гориньгрод: 098 - 85-75-008
Велике прохання до всіх клубників - якщо бачите, що ведуться протиправні дії(насамперед проти коропа) на водоймі, телефонуйте по вищевказаному номеру.
Аватар користувача
shalun_99
 
Повідомлень: 1614
З нами з: 12 квітня 2010, 20:08

Re: Новини РКК

Непрочитане повідомлення DerSieger » 06 лютого 2014, 16:17

Зображення
"...Да не коснётся вас своею поганой метлой танцующий бес, бес паники!"
Рівненський Карповий Клуб
Аватар користувача
DerSieger
Бро
Бро
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 06 лютого 2008, 01:00
Звідки: Рівне


Повернутись до Рівненський Карповий Клуб

Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Google [Bot]

cron